eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Magda sa vybrala do Betliara
Peter, 22.10.2013 (9458 pretan)

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach usporiadal v sobotu, 12. októbra 2013, alšiu mimoriadnu jazdu historického motorového vlaku. Tentoraz sa motorový vlak vybral na Gemer, do obce Betliar, v ktorej sa nachádza známy kaštie, niekdajšie sídlo rodu Andrássyovcov. V Betliari sa konal 18. roník Jazdy Sv. Huberta.

Ja som na Magdu akal na stanici v Roave. Historický vlak prišiel naas poda cestovného poriadku. V Roave motorový voze obiehal prívesný voze. Pozdravil som sa so známymi a urobil pár záberov. Nezdral som sa dlhšie, lebo som chcel zájs k trati a vyfoti vlak pri odchode z Roavy.
 
Po príchode do Roavy
Jazda M 131.1125 do Betliara
 
Obiehanie
Jazda M 131.1125 do Betliara
  
Magda na ceste do Betliara
Jazda M 131.1125 do Betliara
  
Ke vlak prešiel, zamieril som do Betliara. Tu väšina cestujúcich z vlaku vystúpila a vybrala sa na slávnos, ktorá sa konala v areáli kaštiea. Pripravený program bol pestrý a k dobrej nálade prispelo aj príjemné poasie.
 
Betliar
Jazda M 131.1125 do Betliara
 
Zaujímavá informaná tabua
Jazda M 131.1125 do Betliara
  
Pre záujemcov o vozenie sa vlakmi bola pripravená kyvadlová jazda do stanice Niná Slaná. Kee záujemcov nebolo tak vea, prívesný voze bol odpojený od motorového, preto v Ninej Slanej nebolo potrebné obiehanie. Ke sa zdalo, e je všetko pripravené na odchod, zamieril som aj ja do Ninej Slanej. V Ninej Slanej po príchode vlaku nasledovala krátka prestávka. Poas nej sa dalo nahliadnu do dopravnej kancelárie. Tunajšia baa na eleznú rudu a fabrika na jej úpravu, resp. výrobu vysokopecných peliet je zatvorená u dlhší as, take na stanici je po zastavení osobnej dopravy v roku 2003 mtvo.  
 
Niná Slaná
Jazda M 131.1125 do Betliara
  
Dopravná kancelária - panel
Jazda M 131.1125 do Betliara
 
Kúe
Jazda M 131.1125 do Betliara
  
Stanica
Jazda M 131.1125 do Betliara
  
Chvíu som fotil a ke sa blíil as návratu Magdy do Betliara, presunul som sa k trati. Poasie bolo v sobotu vcelku príjemné na teplotu, ale na oblohe bolo dos oblanosti, pomedzi ktorú sa slnko len obas objavilo. Pokal som na vlak pred obcou Gemerská Poloma. Vlak prešiel a ja som zamieril spä do Betliara.
 
Návrat do Betliara
Jazda M 131.1125 do Betliara
  
Motorový voze som u zastihol na stanici ako posunoval k opustenému prívesnému vozu. Aj popoludní bola plánovaná jedna jazda do Ninej Slanej, u aj s prívesným vozom. Urobil som pár záberov odstavenej súpravy historického vlaku. Obas pomedzi oblakov vykuklo aj slnko tak som urobil pár záberov aj zo stanice. Na stanici v Betliari sa stále nakladá dos dreva, vleku tu majú aj štátne lesy.
 
Opä Betliar
Jazda M 131.1125 do Betliara
 
Odstavená súprava
Jazda M 131.1125 do Betliara
 
Popoludajšiu jazdu motorového vlaku do Ninej Slanej som si nenechal samozrejme ujs. Na vlak som akal za obcou Gemerská Poloma, kde bolo pomenej oblanosti, take boli celkom dobré podmienky pre fotenie.
 
Popoludajšia jazda do Ninej Slanej
Jazda M 131.1125 do Betliara
  
V Ninej Slanej tentoraz Magda obiehala prívesný voze, o bola príleitos urobi pár záberov.
 
Magda obieha
Jazda M 131.1125 do Betliara
 
Príprava na odchod
Jazda M 131.1125 do Betliara
 
Ešte pred plánovaním odchodom vlaku do Betliara a Košíc som sa presunul k trati, kde som plánoval urobi posledné zábery. Oblanos bola dos premenlivá a podmienky sa neustále menili. Našastie sa mi podarilo historický vlak vyfoti v prostredí jeseou sfarbených lesov, ktoré obkolesujú dolinu rieky Slaná.
 
Na trati
Jazda M 131.1125 do Betliara
 
Pred Roavou
Jazda M 131.1125 do Betliara
 
Na záver som zašiel ešte na stanicu v Roave. Urobil som posledné zábery pri príchode vlaku z dobšinskej trate a obiehania. Rozlúil som sa s priatemi a zamieril som domov.
 
Magda opä obieha prívesný voze
Jazda M 131.1125 do Betliara
 
Na záver zostáva poakova organizátorom za akciu. Ak máte záujem previes sa historickým motorovým vlakom, máte ešte príleitos. KHKV pri RD Haniska pri Košiciach pripravuje na nedeu 1. decembra 2013 Mikulášske jazdy. Viac fotografií je vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
V Roave pribudne nov priecestie (10.10.2016)
Magda v ppave (19.05.2013)
Do Dobinej op iiel Gemersk expres (30.07.2012)
Gemersk strela zamierila op v Dobinej (27.10.2011)
eleznin stanica Dobin (07.02.2010)


Home